Cięcia techniczne

Mają na celu likwidacje zagrożeń i kolizji drzew z urządzeniami technicznymi lub architekturą. Polegają głownie na skracaniu i usuwaniu: konarów wystających nad dachy domów i innych budynków, zasłaniających światło i niszczących budynek gałęzi, gałęzi kolidujących z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi


  1. Likwidacja kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

  2. Likwidacja kolizji z budynkami. Zobacz zdjęcia