Galeria

 

- Likwidacja kolizji z budynkami -

- Ścinka drzew na cmentarzach -

- Ścinka drzew w ogrodach -

- Ścinka drzew wśród linii napowietrznych -

- Cięcia prześwietlające -

- Cięcia sanitarne -

- Ścinka przy drogach -

- Ścinka drzew pomiędzy budynkami -

- Redukcja koron topoli -

- Pielęgnacja drzew przy Jezuickim Zespole Klasztornym w Starej Wsi -