Pielęgnacje drzew (cięcia przyrodnicze)

Prawidłowo przeprowadzona pielęgnacja to zmniejszenie korony drzewa w taki sposób aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju, jakie drzewo miało przed zabiegiem i była charakterystyczna dla danego gatunku.

 

  1. Cięcia prześwietlające (rozluźniające koronę) - mają na celu lepsze wykorzystanie przez drzewo światła oraz umożliwiające swobodny przepływ wiatru- poprawiają kondycję zdrowotną i estetyczną drzewa oraz zmniejszają zagrożenie łamania się gałęzi i konarów. Zobacz zdjęcia

  2. Cięcia sanitarne - usunięcie gałęzi suchych, chorych i ocierających się o inne- poprawiają kondycję zdrowotną i estetyczną drzewa. Zobacz zdjęcia

  3. Cięcia korygujące - zapobiegają rozłamaniom, niwelują wady budowy oraz poprawiają statykę drzewa