Redukcja koron

Jest to proporcjonalne skrócenie konarów i gałęzi w celu zmniejszenia rozmiarów korony. Zabieg ten wpływa na poprawę statyki drzewa (drzewo takie jest mniej narażone na przewrócenie przez wiatr) oraz zmniejsza niebezpieczeństwo łamania się gałęzi i konarów oraz szkód przez to powstałych. Zobacz zdjęcia