Ścinka drzew - metodą sekcyjną „od góry”.

Dzięki zastosowaniu technik linowych można w bezpieczny sposób usunąć drzewa rosnące w miejscach trudno dostępnych (brak możliwości dojazdu podnośnikiem koszowym). Poszczególne części drzewa (gałęzie, konary), po odcięciu, opuszczane są na linach dzięki czemu nie powodują uszkodzeń obiektów i innych drzew.

  1. Ścinka drzew na cmentarzach - wszystkie odcięta kawałki drzewa opuszczane są na linach co nie powoduje uszkodzeń nagrobków. Zobacz zdjęcia

  2. Ścinka drzew w ogrodach - dzięki wyeliminowaniu ciężkiego sprzętu (podnośniki) pozostają nie zniszczone inne elementy ogrodu- w szczególności trawniki, a także rabaty i inne drzewa. Zobacz zdjęcia

  3. Ścinka drzew wśród linii napowietrznych (energetycznych, telekomunikacyjnych) - nie ma konieczności wyłączania linii, co często wiąże się z formalnościami i dodatkowymi kosztami. Zobacz zdjęcia

  4. Ścinka drzew przy drogach - użycie podnośnika wiąże się z zamknięciem jednego pasa ruchu, co wymaga zezwoleń, projektu organizacji ruchu, większej liczby ludzi (kierowanie ruchem)- wpływa to w znacznym stopniu na wzrost kosztów (w niektórych przypadkach przewyższają one koszt samej ścinki). Zobacz zdjęcia

  5. Ścinka drzew pomiędzy budynkami (w zwartej zabudowie) Zobacz zdjęcia