Usuwanie gniazd ptaków

Występowanie ptaków w naszym otoczeniu może być czasami uciążliwe, szczególnie gdy jest ich dużo. W celu likwidacji problemu usuwa się, poza okresem lęgowym, ich gniazda. Polskie prawo zezwala na „usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne” bez konieczności uzyskania zezwoleń.