Zakładanie wzmocnień mechanicznych - mające za zadanie niedopuszczenie do rozłamania, złamania lub przewrócenia się drzewa.

 

  1. Zakładanie wiązań elastycznych (linowych) typu „Cobra”- nie wymaga ingerencji w drzewo (wiercenie itp.), bardzo ważny jest wybór miejsca założenia wiązania i decyduje on o powodzeniu zabiegu.

  2. Wykonywanie podpór- element konstrukcyjny, stosowany w celu podtrzymania drzewa lub konaru przed złamaniem.